h1

טי גי איי השקעות נדל“ן אודותנו

פברואר 6, 2011

קבוצת טי גי איי השקעות נדל“ן מתמחה באיתור ושיווק של נכסי נדל“ן מניבים בארץ וברחבי העולם. הקבוצה פועלת במדינות וערים, הנהנות מבסיס כלכלי יציב, שקיפות עסקית, תנאים כלכליים חיוביים, ושווקי נדל“ן, המתאפיינים בפוטנציאל גבוה של תשואה, עליית ערך והשבחה.

טי. גי. איי השקעות נדלן עוסקת בהשקעות נדלן בחו"ל ומתמחה בשווקים רבים הן באירופה, הן במזרח הרחוק והן ביבשת אמריקה, בארצות הברית ובקנדה. טי ג'י איי השקעות נדל“ן ערכה מיפוי לעומק את הנכסים המוצעים למכירה ולמדה את סביבתם באמצעות מומחים מטעם הקבוצה: אנליסטים, כלכלנים ויועצי נדל“ן בכירים, מאתרים נכסים מניבים ברחבי העולם, מבצעים סינון קפדני של הנכסים, ובוחרים אך ורק בנכסים אטרקטיביים במיוחד.

תפיסה זו מנחה את  טי.גי.איי השקעות נדלן שנים ארוכות ורבות, הרבה לפני משברים כלשהם : התמחות בנדלן בחו"ל. כיום יכול המשקיע הישראלי להשקיע בשוק נמוך אך במדינה אטרקטיבית – וזה כרגע לא ממש בישראל היקרה שלנו.